Mod Nye Ressourcer

PACT har siden 2010 – i samarbejde med Club La Santa – arrangeret en årligt tilbagevendende trænings- og temauge – kaldet MOD NYE RESSOURCER – specielt for personer, som har afsluttet behandling for en kræftsygdom, og som ønsker at lægge afstand til sygdommen fysisk og mentalt – evt. sammen med deres familie. Ideen er at inspirere den enkelte til at bruge sin erfaring fra sygdomsforløbet til at udfordre sig selv fysisk og sætte nye mål for sin sundhed i ordets bredeste forstand. Det betyder at formålet med ugen er at rette fokus på den enkeltes fysiske potentialer. Netop fordi alle, der deltager i ugen, ved, hvad det vil sige at have haft en kræftdiagnose, kan vi i fællesskab fokusere på sundhed frem for sygdom.

Det er centralt for MOD NYE RESSOURCER, at anskue kræftsygdom er en anledning til at søge og finde nyt mod og ny styrke både fysisk og psykisk. Samtidig er der en anerkendelse af, at der kan være barrierer for fysisk aktivitet, når man har haft en kræftdiagnose. Disse barrierer kan bedst nedbrydes i samvær med ligestillede og under supervision af fagkyndige og erfarne specialister.

Ugen tager afsæt i, at fysisk udfoldelse kan og skal være et mål i sig selv. Hermed mener vi, at meget af den usikkerhed, som man kan opleve som tidligere kræftpatient, kan afhjælpes igennem fysisk udfoldelse og leg samt i den positive konkurrence med en selv. Vores håb for ugen er, at deltagerne kommer hjem med ny tiltro til egne ressourcer og fornyet bevidsthed om glæden ved at bevæge sig.

Der er et begrænset antal pladser til ugen, som i 2018 afholdes ugen fra den 20. til den 27. april.

Der udbydes årligt fire fripladser, som kan ansøges gennem Club La Santa.

MNR 2013 holdet

Man kan læse mere om ugen, se programmet, og ikke mindste se hvordan man tilmelder sig her: http://www.clublasanta.com/da/sport-og-motion/events/mod-nye-ressourcer