30 jan

Mod Nye Ressourcer 2014

Så er brochure og program for 2014 tilgængelig. Ugen ligger i år fra den 2. til den 9. maj, og jeg kan afsløre, at vi i år har satset særligt hårdt på svømmeinstruktion (alle niveauer) og styrketræning. Og HUSK at vi råder over fire fripladser – ansøgningsfrist 1. marts (læs mere i brochuren eller kontakt Julie på julie@ucsf.dk). Er du medlem af Proof of Life eller Drivkræfen, er der også mulighed for tilskud derigennem. Trykte brochurer er på vej, og kan rekvireres ligeledes ved henvendelse på mail til Julie.

30 jan

Tirsdagstræning

Tirsdagsholdet kører i øjeblikket uden træner og afvikles indtil videre som ‘selvtræning’ med opvarmning på cykler og efterfølgende cirkeltræning. Der er ikke tilmelding til holdet, men vil man være sikker på, at der er åbent på dagen, kan man evt. sende en sms til Pia på 23 98 28 68.

16 jan

Nyt Nyt – og vi har brug for din hjælp til event 1/3 2014

Kære Medlem

Som du vil kunne se af nedenstående, har vi i bestyrelsen forsøgt at gøre vores til at 2014 bliver et godt år: 

1. marts 2014 – Spinningsevent – for at samle penge ind til vores forening – læs i særskilt indlæg om aktiviteten og om hvordan du kan hjælpe foreningen 

9. marts 2014 – Løbeevent – opstart af vores nye medlemstilbud til dig, hvor vi har fået Bjarke Kobberø, en af danmarks bedste løbetrænere, til at holde et uformelt og underholdende foredrag. Alle som dyrker motion eller overvejer at komme igang – ikke kun løbere – vil have glæde af dette foredrag. Ugen efter starter vi et løbehold op i PACT, som vil have Kirsten Ejlskov Jensen som motivator og træner. Læs mere om Bjarke Kobberø her http://running26.dk/bjarke og om PACTs Kirsten her http://kirstenejlskov.wordpress.com Sæt X allerede nu og afvent yderligere information

2.maj til 9. maj – Mod nye Ressourcer på Club La Santa – Ugen tager afsæt i, at fysisk udfoldelse kan og skal være et mål i sig selv. Hermed mener vi, at meget af den usikkerhed, som man kan opleve som tidligere kræftpatient, kan afhjælpes igennem fysisk udfoldelse og leg samt i den positive konkurrence med en selv. Vores håb for ugen er, at deltagerne kommer hjem med ny tiltro til egne ressourcer og fornyet bevidsthed om glæden ved at bevæge sig. Husk at der er mulighed for at søge friplads. Læs mere under fanebladet: Mod nye ressourcer

På bestyrelsens vegne

Linda Leonhardt