27 jul

Dans – Kalender

Dans er bevægelse til god musik, sved og masser af sjov sammen med andre.

Dans er effektiv konditionstræning. Timen indeholder både “følg mig” og små sammensatte sekvenser. Alle kan være med.

Vi danser hver mandag fra kl 16.30 – 17.30

Forløb på 10 gange med start den 29/8: 350 kr.

Betaling pr gang: 40 kr. Kontant eller mobile pay.

De 10 gange er:

29/8

5/9

12/9

26/9

3/10

10/10

17/10

24/10

31/10

7/11

19/10 er aflyst.

Du er også velkommen den 15/8 + 22/8

 

25 jul

Referat Bestyrelsesmøde 4. Juli, 2016

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Paul
Referent
: Rikke
Øvrige Fremmødte
: Kirsten, Svend, Kim, Lone
Afbud: Gert og Henrik

 

Præsentation af PACT for de nye bestyrelsesmedlemmer

Paul genopfriskede PACTs historie, sammen med Kirsten.

 

Roller og arbejdsdeling i bestyrelsen

Gennemgå arbejdsopgaver fra liste som Rikke havde lavede til sidste møde. Tilføje om nødvendigt. Aftale roller og opgaver for det kommende år. (Rikke)

Status vedr. overførelse af kasserer rolle fra Paul til Kim

Pkt. udskydes til mødet i september pga. fravær af bestyrelsesmedlemmer

Kim og Paul har lavet en aktivitetsplan. Der mangler forsat en del punkter, men arbejdet skrider fremad. Det forventes overdragelsen er fuldført i løbet af august.

Samarbejde med Centre for Kræft og Sundhed (CKS)

Opfølgning efter mødet den 10.06 (Henrik)

Henrik har sendt et fint referat. Det besluttes at der oprettes spinning-hold tirsdag og styrketræning fredag.
Dette sættes i værk efter ferien (august).

Folkeløbet

Opdatering (Kirsten/Rikke)
Vi har samlet over 10.000 kr. ind via Folkeløbet. Svend og Kirsten fortæller at det har været en kæmpe oplevelse at deltage, men meget udmattende.

Synlighed og rekruttering

Status (Henrik)
Hjemmeside (Kim)
Uddeling af opdaterede folder

Status: Pkt. udgår pga. afbud fra Henrik.
Hjemmeside: Der er ikke meget aktivitet på siden. Kim kigger på hvordan den kan blive mere brugbar og vil komme med oplæg i fremtiden.
Alle bestyrelsesmedlemmer, deler foldere ud på de steder hvor de går til kontrol.

Årshjul

Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter
– Comwell Weekend: Rikke
– Sverige Cykeltur: Henrik
– Ironman: Kirsten
– Julefrokost: ? (skal snart starte planlægningen)

Comwell Weekend: Der er kommet 2 afbud og der nu kun 11 tilmeldte. Vi vælger at bruge de indsamlede penge fra folkeløbet til at støtte weekenden og sende tilbuddet rundt til medlemmerne igen i starten af august.
Cykeltur: der er 11 tilmeldte og 3 måske.
Ironman: Kirsten skriver ud om frivillig- tilmelding efter sommerferien.
Julefrokost: Tages ved næste møde

Andre emner fra sidste møde

– PACT tøj status: Kirsten
– Samarbejde med DGI : Rikke

Faktura på cykeltøj er nu på plads. Der er også fundet løsning på Lady cykelvestene
DGI: Intet nyt.

Holdtræning

– Træner til styrketræning (Paul)
– Opdatering af holdtræning på hjemmesiden (Henrik/Kim).

Styrke: Alexandra forsætter lidt endnu. Hun har evt. 2 navne der kan overtage.
Spinning: Svend taler med Steven om instruktør til tirsdagsspinning i CKS
Holdtræning hjemmesiden: Henrik har lavet fine opdateringer og disse kommer på hjemmesiden. Vedr. kontakt kommer der en formular som i første omgang tilgår formanden.

Medlemskab

162 medlemmer incl. familie.

Næste møde

01. august kl. 18:00

På standby

Forslag fra Dialogmødet på standby – Ridning, Café, Led træning, hormon yoga, Rødovre Fitness Club: Rikke

25 jul

Frivillig til Ironman

Igen i år har vi brug for frivillige til bemanding af indregistrering af atleterne til Ironman Copenhagen den 18., 19., 20. og 22. august.

I år stiller PACT op med vores stærkeste hold nogensinde til de forskellige Ironman distancer – 4 på den fulde Ironman, 1 på den halv Ironman Kronborg og 12 til 4-18-4! For at det kan lade sig gøre kræves det at PACT står for bemanding af indregistrering af atleterne til Ironman. De som har været med før kan bekræfte, at det er rigtig sjovt at være med som frivillig, hvor man oplever på først hånd den helt særlige stemning der er omkring Ironman.

I år forgår indregistreringen i Bella Center. Der er mad til dem som er på vagt over frokost eller aftensmadstid. Ellers er der vand og chokolade til at holde energien oppe!

Vi beder alle dem som har mulighed for at hjælpe, om at sætte kryds i skemaet her http://doodle.com/poll/8wvqqh68vmsd8iiu (OBS: Registrer dig med din e-mail adresse istedet for dit navn). Sæt venligst kryds på ALLE de tidspunkter hvor du har mulighed for at hjælpe. Hvis du sætter kryds flere steder betyder det ikke at der forventes at du er til sted hele tiden, men det gøre det nemmere for os at sørge for at have bemanding nok på hver vagt. Vi skal bruge 12 på hver vagt og derfor at brug for mange frivillige. Du må meget gerne dele linket til skemaet med din familie og venner (f.eks på Facebook) og få dem med også!

Skriv din e-mail adresse i navnfeltet, så vi kan udsende den endelige vagtplan og andre oplysninger når det nærmer sig.

Vi glæder os til endnu nogle festlig Ironman dage!

06 jul

Spinning i juli

Spinning fortsætter i juli. I uge 28, 29 og 30 er det Svend, som er instruktør. Tilmelding til Anders som sædvanlig.

05 jul

Styrketræning

På tirsdag d. 5. Juli, står den på selvtræning, da Alexandra er taget til Schweiz.
Jeg kommer og sørger for, at der er åbent fra kl. 17.

Alexandra holder 4 ugers ferie, men til gengæld holder Oliver ferie i Danmark, og Alexandra har overtalt ham til at komme som instruktør i resten af Juli måned fra d. 12/7.