12 nov

Referat af bestyrelsesmøde – 08.11 2016

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Paul

Referent: Gert

Deltagere: Henrik, Rikke, Kirsten, Lone, Kim, Svend

På Facebook henvises til referatet af bestyrelsesmødet der ligger på PACT hjemmeside

 

2. Indkommende forslag fra medlemmer

Koordinering af datoer

Emnet blev diskuteret og der var forståelse for problemstillingen, men det blev konstateret at det vil være vanskeligt at arrangere og efterleve i praksis.

Rikke sender svar til Ella

 

PACT deltagelse i Etape København

PACT giver tilskud på 600 kr pr. hold på op til 6 personer, for max. 2 hold.

Kirsten er tovholder og kontakter Ella

 

PACT deltagelse i DGI Landstævne

Kirsten svarer Rie.

 

Politik for støtte til arrangementer

Der blev nævnt følgende forslag til kriterier for tilskud fra PACT:

  • Socialt sigte
  • Knytte medlemmerne tættere til PACT
  • Få medlemmerne i gang med at dyrke regelmæssig fysisk aktivitet
  • Arrangementer må meget gerne være indledende aktiviteter for nye medlemmer af PACT og lede frem til større arrangement, eks. cykeltræning til Mallorca, løbetræning til maraton

 

3. Årshjul

MTB event den 9. oktober

Var en succes, Leif var igen en super turleder

Det kunne være en god ide at gentage MTB event i foråret 2017

 

Yoga event

Planlægningen har ligget lidt stille p.g.a. trænerskrifte, vi satser på at afholde event en lørdag eller søndag i januar 2017. Nærmere information sendes ud.

 

Indendørs cykling event hos Wellbike

PACT har stadig tomme pladser på holdene tirsdag og torsdag og vil derfor have svært ved at stille med deltagere til at fylde holdetiWellbike. PACT foreslår at holde en spinning-event en gang i januar 2017 på Wellbikes super SpinEnergy cykler samt at opstille et tilbud til interesserede PACT-medlemmer, Rikke svarer Wellbike.

 

Mallorca

Turen 2017 er begyndt at blive at blive planlagt.

Bestyrelsen har endnu ikke fået nærmere oplysninger om turen ti Mallorca 2017.

 

 

Julefrokost

Julefrokosten er planlægt, der kommer nye opslag på Facebook og nyhedsbrev med detaljer.

 

4. Andre emner fra sidste møde

Rikkes spørgeskema

Tages op på næste møde

 

Promovering af PACT på Facebook

Der var forslag om at promovere PACT’s træningshold ved små videoer på Facebook.

Tovholder er Henrik, Kim

 

Danske Bank

Der arbejdes stadig på sagen.

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden er blevet ajourført og Kim arbejder videre på en udvidelse og modernisering af medlemsdelen.

 

Samarbejde med DGI

DGI kursus for kaptajner for cykeltræningen kunne være en mulighed for en eller flere PACT’ere.

 

Synlighed og rekruttering

Henrik og Erik arbejder på et oplæg til diskussion af emnet.

 

5. Holdtræning

Træner til Yoga

Nu er der fast træner fra onsdag 16. november og fra fredag den 2. december træner hun både onsdag og fredag.

Nærme oplysninger og nyt lægges på hjemmesiden og Facebook-gruppen PACT yogavenner

 

Status for holdtræning

  • Styrketræning, går godt
  • Dansetræning, intet nyt
  • Spinning kører fint både tirsdag og torsdag, der er stadig plads til 4-5 ekstra deltagere begge dage

 

6. Medlemskab

PACT har i dag 228 medlemmer, heraf 77 familiemedlemmer

 

7. Næste møde

5. december kl. 18:00