20 apr

La Flamme Rouge og Pact gør det igen i år

Siden 2012 har La Flamme Rouge og Pact haft et nært samarbejde, som har betydet rigtig meget for mange af Pacts medlemmer. 

La Flamme Rouge og Brian Holms initiativ og støtte hvert år, betyder at der i lighed med årene forinden, kan sendes en gruppe medlemmer en uge til Mallorca i år, med det formål at cykle på bjergene og udfordre sig selv. 

Nu her fredag morgen, tager vi afsted:

I år har La Flamme Rouges indsamlinger givet 14 medlemmer mulighed for at prøve kræfter med bjergene på Mallorca og samtidig deltage i det sociale fællesskab, som knytter sig til Pact og aktiviteterne omkring cykling på landevej. Derfor er der også udover de 14 + 4 trænere, i alt 12 andre som har valgt at deltage, heriblandt ægtefæller eller motionister fra vores landevejs hold. 

Udover vores egen store gruppe, har vi også som sidste år, en mindre gruppe fra Aktiv mot kreft i Norge med som deltagere på turen. 

Vi har store forventninger til årets tur – hvor vi for første gang, selv står som arrangør af hele turen – som helt sikkert vil blive både spændende og udfordrende for alle, og der plejer at være garanti for, at alle ender med at bryde nogle grænser. 
Læs her nogle korte statements fra deltagere fra de forrige år: 

“En nærmest uvirkelig oplevelse. Var det virkelig mig, kunne jeg det? Og denne følelse af uvirkelighed kom igen gang efter gang, mens vi blev udfordret mere og mere hver dag. Læringskurven var stejlere end bjergene. Og prustende, syngende og svedende på vej op og ned af stigningerne opstod venskaber med gode folk, der også havde valgt at byde sygdommen trods. Det er givende at være i en sådan gruppe, hvor vi kan støtte hinanden på skift, når der er brug for det og ikke mindst grine i kor. Intet af dette ville dog have kunnet lade sig gøre uden vores utrættelige guider, der har skulle lægge øre til meget, men som har formået at få os alle motiveret til ikke at give op. På min tur på vej op af Puig Major gennemgik jeg hele følelsesregistreret”.

“Som dagene gik blev der lagt mere og mere på turene og de stigninger, der i starten af ugen nærmest var uoverkommelige, blev til opvarmningsfolder, der gjorde os klar til de rigtige stigninger. Udover en helt igennem veltilrettelagt tur og super cykeloplevelse var der en ekstremt god stemning og masser af moralsk opbakning at hente, når jeg kæmpede mig op ad bjerget med 5-7 km/t. Ingen var for ambitiøse til, ikke at sætte tempoet ned for at tale mig op ad bjerget.”

“Dag 2 var jeg klar til at smide cyklen i grøften på vej op ad et bjerg – for hvis jeg havde vidst, at det var det jeg skulle udsættes for, havde jeg ALDRIG meldt mig – men allerede dagen efter var det glemt og jeg begyndte at nyde at cykle både op og ned. Op bliver nok aldrig mit første valg – men for at få den forrygende nedkørsel, må jeg jo nødvendigvis op først. Vi cyklede igennem de smukkeste områder – og blev glade i låget af oplevelsen – og fyldt med energi.”

Du kan læse mere om andre oplevelser på linket http://laflammerouge.dk/index.php…, og vi vil forsøge løbende at opsamle billeder og beretninger fra årets tur, som vi måske vil lægge op undervejs, eller i starten af maj måned. 

Er du ikke medlem, men kunne tænke dig blive medlem eller støtte os kan du finde mere om os på følgende link

Bestyrelsen i Pact

18 apr

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PACT

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PACT

Mandag den 22. maj 2017, kl 18.30

”Krop & Kræfts lokaler” i Ryesgade 27, 2200 København N

 Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af sekretær
 11. Eventuelt valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer
 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 13. Valg af revisor og revisor suppleant
 14. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen på email pactforening@gmail.com senest 2 uger før generalforsamlings afholdelse: dvs. senest mandag den 8. maj 2017. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne per e-mail sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har e-mail kan rekvirere materialet hos Forenings kasserer eller sekretær.

Der bliver serveret pizza inden mødet kl. 18:00.

06 apr

Referat Bestyrelsesmøde Mandag den 03.04 2017

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Kirsten
Referent: Gert
Øvrige deltagere: Svend, Rikke, Lone, Paul
Afbud: Kim

2. Årshjul

Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter

 • Banecykling event 26. marts
  Banecyklingen var en stor succes for deltagerne som alle syntes det havde været lærerigt og udfordrende. Vi var 16 som alle kom op på banen og kørte runder, både individuelt på tid og i et løb på 10 runder.
 • Mallorca 21-28. april
  Træningen kører fortsætter de næste par lørdage, sidste træning bliver langfredag, den 14. april. Rikke foreslog, at tidspunktet for Mallorca-turen 2018 bliver udmeldt på et tidligt tidspunkt, gerne allerede i sommeren 2017. Turen kunne også være åben for andre aktiviteter end cykling. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde, for at fastlægge tidspunktet for turen i 2018.
 • Vandretur den 30. april
  De første tilmeldinger er begyndt at tikke ind.
  Vi mødes ved Klampenborg station kl. 10, søndag den 30. april. Vandreturen er slået op som ”event” på Facebook. Kirsten er tovholder.
 • Tøserunden den 28. maj, fra Køge, er slået op på Facebook som særskilt event.
 • Hærvejsløbet den 24. juni, Der er tilmeldt 10 PACT’ere.
  Logistikken er på plads: Der er reserveret overnatning i Vejen og trailer tiltransport af cykler til Vejen. Rikke er tovholder
 • Tour de Charlottenlund Intet nyt endnu. Løbet afholdes mandag den 14. august. Svend er tovholder
 • Ironman afholdes den 20. august 2017, Kirsten er tovholder.
 • Spinning Event Efterår 2017: Svend er tovholder og arbejder videre med ideer og planer om spinning event i efteråret/vinteren 2017-18
 • MTB event holdes i september/oktober. Svend er tovholder og går videre med planlægningen.
 • Weekend tur til Comwell sportshotel i Rebild i september 2017. Kirsten er tovholder.  Rikke kontakter hotellet

3. Generalforsamling mandag den 22. maj

Vi begynder med pizza kl. 18.00 og selve generalforsamlingen starter kl. 18.30. Formaliteterne i henhold til vedtægterne er således:

 • Indkaldelse med dagsorden, senest 24. april, på hjemmesiden, Facebook side og med e-mail
 • Forslag fra medlemmerne skal være modtaget den 8. maj 2017.

Dagsorden, forslag til behandling samt regnskab udsendes 15. maj 2017, på hjemmesiden, Facebook side og med e-mail. Kirsten er tovholder

4. Sponsorudvalget

DGI gavefond: Paul har kontaktet DGI angående DGI’s gavefond, som er rettet mod konkrete og på forhånd definerede projekter, eksempelvis bygge- & anlægsprojekter. Ved at donere via DGI og efter deres retningslinjer er støttebeløb fradragsberettigede for sponsorer, firmaer såvel som private.

Som et første forsøg ad denne vej laver PACT en projektbeskrivelse for Mallorcaturen, Rikke er tovholder.

5. Andre emner

 • PACT tøj
  Det er stadig muligt at bestille PACT cykel- og løbetøj, der mangler nogle stykker tøj endnu før ordren bliver sendt til producenten i Italien og vi kan få tøjet retur nogle uger senere.
 • Promovering af PACT på Facebook
  Alle bør invitere deres Facebook venner til at ”like” Foreningen PACT’s side på Facebook. Rikke skriver ”klik-vejledning” som lægges på Facebook
 • Hjemmesiden Intet nyt
 • Synlighed og rekruttering
  Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde

6. Status ved holdtræning

 

Cykling: Fra tirsdag den 11. april går cykling over til sommertræning med ture tirsdag og torsdag aften plus lørdag formiddag. Henrik, Erik og Ella er guider/kaptajner og deler træningen imellem sig.

Styrketræning: Holdene både tirsdag og fredag er godt besøgt

Spinning: Tirsdage og torsdage er velbesøgt. ”Dragebåds-holdet” træner samtidig med spinning om torsdagen og det har hidtil fungerer fint

Yoga: Godt besøgt onsdag og lidt bedre plads om fredagen

Dans: Kører fint

7. Medlemskab

Status opdatering. Intet nyt, da Kim var forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet

8. Eventuelt

Kirsten efterlyste gode ideer til et event for at fejre den pris PACT fik af DGI-København som resultat af at være blevet valgt til ”Årets idrætsforening 2017”.

9. Næste møde

1. maj 2017, kl. 18.00

02 apr

Årets Forening 2017

Hvert år kårer DGI Storkøbenhavn “Årets Forening” for at sætte fokus på og anerkende de storkøbenhavnske idrætsforeningers store arbejde. I år var PACT en af 3 nominerede til prisen. Du kan læse begrundelsen for nominering her.

PACT endte som vinder af prisen som Årets Forening 2017 som blev udelt på DGI Storkøbenhavns generalforsamling den 29. marts. Udover æren var prisen kr. 10.000 til foreningens arbejde. Gert, Henrik og Kirsten fra PACTs bestyrelse var til sted til at modtage prisen.