06 dec

Støtte til La Santa turen

Kære alle 

Til info så vil ”Foreningen til støtte af sygdoms-ramte erhvervsaktive borgere” yde tilskud igen  til deltagere på  “Mod Nye ressourcer 2013”

Betingelserne er som sidste år følgende:
Der er tre betingelser der skal være opfyldt, for at man kan komme i betragtning til et tilskud:

Ansøger skal være erhvervsaktiv, og skal efter et rekreationsophold afholdt i sygemeldings­perioden, være i stand til, lige umiddelbart efter opholdet, at genoptage et arbejde. En ansøger må dog godt have genoptaget sit arbejde med nogle få timer ugentligt.

Der skal være tale om et afsluttende led i en sygdomsperiode i forbindelse med enten et hospi­talsophold eller en sygdomsperiode i hjemmet.

Rekreationsopholdet skal anbefales enten af egen læge eller speciallæge, af hospitalets læge eller af virksomhedens bedriftslæge.

D.v.s., at opfylder en person de 3 ovenstående punkter, vil de kunne søge om tilskud til et ophold “mod nye ressourcer”.
Tilskuddet er på kr.: 3.500.

Du er velkommen til at læse mere om Foreningen på hjemmesiden på: www.sygdomsramte-borgere.dk

Der er telefontid tirsdag & torsdag fra kl. 10,00- 12,00, tlf.: 2094 1832

Der er ansøgningsfrist hver den 25. i måneden. Den 10. i efterfølgende måned, er der så svar til ansøger.

Skriv et svar