Historie og organisering

Historie

PACT har fået sit dobbelttydige navn i forbindelse med afviklingen af forskningsprojektet PACT på Rigshospitalet i årene 2006-2010. Dette projekt havde til formål at undersøge betydningen af fysisk aktivitet i forlængelse af et kræftbehandlingsforløb. I projektet mødtes tidligere kræftpatienter med det fælles mål at få motion ind i hverdagen. Erfaringen var og er, at kræftsygdommen på den måde blev trængt i baggrunden til fordel for helt almindelig, uhøjtidelig og uforpligtende samvær omkring alle former for fysisk træning, sport, leg og konkurrence. Blot savnedes vedvarende og uafhængige idrætstilbud, hvor kræftoverlevere – uanset køn, alder – kunne mødes regelmæssigt for at træne samme. Heraf opstod – helt nøjagtigt i december 2009 – initiativet til og formålet med foreningen PACT.

Initiativtagerne til foreningens dannelse er forskere fra Rigshospitalet, psykolog Julie Midtgaard og projektfysioterapeut Morten Quist. Samme personer tog i 2006-2007 initiativ til dannelsen af foreningen Proof of Life ligeledes med fokus på kræftoverlevelse, men forbeholdt unge voksne kræftoverlevere (< 40 år). Proof of Life er i dag en veletableret forening under Kræftens Bekæmpelse og et markant og unikt støttetilbud i dansk kræftrehabilitering, og danner i væsentlig grad erfaringsgrundlag for foreningen PACT.

Vedtægter

PACT’s vedtægter blev senest opdateret ved generalforsamlingen den 26.maj 2015 og kan læses her: Vedtægter Pact – 2018.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Bestyrelse

PACT ledes af en bestyrelse, som er valgt af og blandt foreningens medlemmer. Læs mere om bestyrelsen her.

Advisory Board

For at sikre PACT foreningens bæredygtighed og som medvirkende garanti for relevansen og forsvarligheden af udbudte aktiviteter, fungerer forenings initiativtagere Morten Quist og Julie Midtgaard, som en såkaldt ’advisory board’.

Morten er uddannet fysioterapeut fra Københavns Fysioterapeutskole i 1997 og kandidat i sundhedsfag (cand.scient.san.) fra Københavns Universitet i 2011. Han ar erfaring fra ansættelse i privat klinik og som fysioterapeut på Herlev Hospital. Han var medansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af kombineret undervisnings- og motionstilbud til mandlige kræftpatienter (Projekt Styrk dig selv). Morten blev i 2001 rekrutteret som projektfysioterapeut til Projekt Krop & Kræft på Rigshospitalet. Han arbejder aktuelt med et ph.d. projekt, der undersøger effekten af bl.a. fysisk aktivitet hos patienter med fremskreden lungekræft. Han har gennem mere end 10 år beskæftiget sig med træning af kræftpatienter og er selv aktiv triatlet.

Julie er uddannet psykolog og har forsket i mere end ti år i betydningen af fysisk aktivitet for kræftpatienters psykologiske og sociale velbefindende. Dette har givet en betydelig indsigt i, hvorledes en kræftdiagnose kan indvirke både negativt og positivt på menneskers liv – samt ikke mindst herigennem været vidne til, at sygdommen kan bevirke en øget bevidsthed om egne ressourcer og mål i livet og dermed set hvordan fysisk aktivitet og sport på enestående vis kan udgøre en katalysator for den enkeltes ressourcer og målopfyldelse. Julie vil gerne herigennem bidrage til et opgør med de mange myter, som eksisterer om kræftsygdom og behandling, hvoraf den mest sejlivede synes at være, at en kræftdiagnose ubetinget er lig med en dødsdom.

Protektor

Foreningens ambassadør og protektor er ingen ringere end Brian Holm. Brian har været og er en uvurderlig støtte i foreningens arbejde. Han kender og forstår om nogen vigtigheden af fysisk aktivitet og et godt socialt netværk i overlevelsen med og efter en kræftsygdom. Brian møder og støtter foreningens medlemmer og beredvilligt op i den gode sags tjeneste, når karrieren som sportsdirektør ellers tillader det.