12 apr

Indkaldelse til Generalforsamling PACT 2023

Kære PACT’er,

Indkaldelse til Generalforsamling PACT 2023

Der vil være sandwich eller lignende fra kl. 18.15 samt the, kaffe og småkage.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen på pactforening@gmail.com senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Det samme gælder såfremt man ønsker at opstille til bestyrelsen, idet sådanne forslag skal angive navne og hvilke poster man ønsker at opstille til.

Såfremt der efter afstemningen om de på forhånd fremsatte kandidater mangler besættelse af poster til bestyrelsen kan generalforsamlingen besætte de manglende poster

Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne per e-mail sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har e-mail kan rekvirere materialet hos Foreningens kasserer eller sekretær. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal