06 apr

Referat Bestyrelsesmøde Mandag den 03.04 2017

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Kirsten
Referent: Gert
Øvrige deltagere: Svend, Rikke, Lone, Paul
Afbud: Kim

2. Årshjul

Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter

 • Banecykling event 26. marts
  Banecyklingen var en stor succes for deltagerne som alle syntes det havde været lærerigt og udfordrende. Vi var 16 som alle kom op på banen og kørte runder, både individuelt på tid og i et løb på 10 runder.
 • Mallorca 21-28. april
  Træningen kører fortsætter de næste par lørdage, sidste træning bliver langfredag, den 14. april. Rikke foreslog, at tidspunktet for Mallorca-turen 2018 bliver udmeldt på et tidligt tidspunkt, gerne allerede i sommeren 2017. Turen kunne også være åben for andre aktiviteter end cykling. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde, for at fastlægge tidspunktet for turen i 2018.
 • Vandretur den 30. april
  De første tilmeldinger er begyndt at tikke ind.
  Vi mødes ved Klampenborg station kl. 10, søndag den 30. april. Vandreturen er slået op som ”event” på Facebook. Kirsten er tovholder.
 • Tøserunden den 28. maj, fra Køge, er slået op på Facebook som særskilt event.
 • Hærvejsløbet den 24. juni, Der er tilmeldt 10 PACT’ere.
  Logistikken er på plads: Der er reserveret overnatning i Vejen og trailer tiltransport af cykler til Vejen. Rikke er tovholder
 • Tour de Charlottenlund Intet nyt endnu. Løbet afholdes mandag den 14. august. Svend er tovholder
 • Ironman afholdes den 20. august 2017, Kirsten er tovholder.
 • Spinning Event Efterår 2017: Svend er tovholder og arbejder videre med ideer og planer om spinning event i efteråret/vinteren 2017-18
 • MTB event holdes i september/oktober. Svend er tovholder og går videre med planlægningen.
 • Weekend tur til Comwell sportshotel i Rebild i september 2017. Kirsten er tovholder.  Rikke kontakter hotellet

3. Generalforsamling mandag den 22. maj

Vi begynder med pizza kl. 18.00 og selve generalforsamlingen starter kl. 18.30. Formaliteterne i henhold til vedtægterne er således:

 • Indkaldelse med dagsorden, senest 24. april, på hjemmesiden, Facebook side og med e-mail
 • Forslag fra medlemmerne skal være modtaget den 8. maj 2017.

Dagsorden, forslag til behandling samt regnskab udsendes 15. maj 2017, på hjemmesiden, Facebook side og med e-mail. Kirsten er tovholder

4. Sponsorudvalget

DGI gavefond: Paul har kontaktet DGI angående DGI’s gavefond, som er rettet mod konkrete og på forhånd definerede projekter, eksempelvis bygge- & anlægsprojekter. Ved at donere via DGI og efter deres retningslinjer er støttebeløb fradragsberettigede for sponsorer, firmaer såvel som private.

Som et første forsøg ad denne vej laver PACT en projektbeskrivelse for Mallorcaturen, Rikke er tovholder.

5. Andre emner

 • PACT tøj
  Det er stadig muligt at bestille PACT cykel- og løbetøj, der mangler nogle stykker tøj endnu før ordren bliver sendt til producenten i Italien og vi kan få tøjet retur nogle uger senere.
 • Promovering af PACT på Facebook
  Alle bør invitere deres Facebook venner til at ”like” Foreningen PACT’s side på Facebook. Rikke skriver ”klik-vejledning” som lægges på Facebook
 • Hjemmesiden Intet nyt
 • Synlighed og rekruttering
  Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde

6. Status ved holdtræning

 

Cykling: Fra tirsdag den 11. april går cykling over til sommertræning med ture tirsdag og torsdag aften plus lørdag formiddag. Henrik, Erik og Ella er guider/kaptajner og deler træningen imellem sig.

Styrketræning: Holdene både tirsdag og fredag er godt besøgt

Spinning: Tirsdage og torsdage er velbesøgt. ”Dragebåds-holdet” træner samtidig med spinning om torsdagen og det har hidtil fungerer fint

Yoga: Godt besøgt onsdag og lidt bedre plads om fredagen

Dans: Kører fint

7. Medlemskab

Status opdatering. Intet nyt, da Kim var forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet

8. Eventuelt

Kirsten efterlyste gode ideer til et event for at fejre den pris PACT fik af DGI-København som resultat af at være blevet valgt til ”Årets idrætsforening 2017”.

9. Næste møde

1. maj 2017, kl. 18.00

06 mar

Referat fra Bestyrelsesmøde 6. Marts, 2017

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Paul
Referent: Gert
Deltagere: Lone, Svend, Henrik, Rikke
Fraværende: Kirsten, Kim

2. Årshjul
Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter
• Mallorca 21-28. april:
Morten Quist har udsendt en plan for træningen frem til Mallorca turen og oprettet en gruppe på Facebook

• Vandretur den 30. april
Vandreturen er flyttet og afholdes den 30. april, Kim har oprettet vandreturen som en begivenhed på Facebook.
• Hærvejsløbet den 24. juni
Deltagerne har fået styr på turen og aftalt transport til starten i Flensborg og Vejen og retur fra Viborg til København.

• Tour de Charlottenlund
Arrangement af La Flamme Rouge cykelløb i forbindelse med ”Tour de Charlottenlund” er sat i gang af Ralf Ritter
• Spinning Event i efteråret 2017
Sven fik mandat til at planlægge et spinning event i efteråret 2017, evt. i samarbejde med La Flamme Rouge

3. Andre emner
• Nyhedsbrev bliver udsendt i marts og vil indeholde disse punkter:
Afholdte arrangementer:
o Spinning event med gæstetræner
o Yoga event
Kommende arrangementer:
o Banecykling den 26. marts
o Travetur den 30. april
o Tøserunden den 28. maj
o Hærvejsløbet, 24. juni
o Ironman i august: PACT kan deltage med 2 stafethold og et eller flere 4-18-4 hold, der er mulighed for at melde sig som deltager
o Dragebåds hold: sommeren 2018 i Firenze, se nærmere under næste punkt i referatet
Generalforsamlingen er en 22. maj

• Henvendelse fra Kira Bloomquist
Kira Bloomquist, fysioterapeut i Krop & Kræft har planer om at arrangere et hold af brystkræftramte kvinder til at sejle med i konkurrence i dragebåd i sommeren 2018 i Firenze.
Der er informationsmøde den 14. marts i Krop & Kræft lokaler i Ryesgade kl. 16.30

• Sponsorudvalget
Paul har skrevet et oplæg om sponsormulighederne for PACT
Der skal i første omgang fastlægges nogle retningslinjer for hvordan PACT skal forholde sig til sponsorstøtte til arrangementer, klubtøj m.v.
Emnet tages op til mere grundig behandling som særligt punkt på et af de næste bestyrelsesmøder.
Paul undersøger forholdene omkring DGI’s gavefond nærmere.

• PACT tøj
Intet nyt. Svend går videre med sagen.

• Fremtidige events
Mountainbike event i september kunne være en mulighed, Svend er tovholder.
PACT i Rebild, i slutningen af september, Rikke er tovholder

• Promovering af PACT på Facebook
Intet nyt

• Hjemmesiden
Der bliver taget billeder og video på Mallorca turen for at få startet opbygningen af et billedarkiv bl.a. til brug på PACT’s hjemmeside, ellers Intet nyt.

• Synlighed og rekruttering
Der er ikke kommet reaktion på Rikkes henvendelse til TV Lorry.

4. Holdtræning
Dans: Køre fint
Styrketræning: Kører stabilt, både tirsdag og fredag
Spinning: Pænt fremmøde både og tirsdag og torsdag
Yoga: 9-10 deltagere både onsdag og fredag
Det aftales på hvert af holdene hvornår og hvor længe der holdes sommerferie.

5. Medlemskab
Vi er nu 241 medlemmer i PACT, inkl. familiemedlemmer

6. Eventuelt
Intet.

7. Næste møde
3. april kl. 18:00

07 feb

Referat af PACT Bestyrelsesmøde Mandag den 06.02 2017

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Paul
Referent: Gert
Deltagere: Lone, Henrik, Kim, Svend, Rikke
Fravær: Kirsten

2. Årshjul
• Yoga event den 15.01.2017:
Yoga event var en stor succes, tæt på overbooket.

• Event med Wellbike
Gentages ikke for nærværende, da der er tilstrækkelige ressourcer blandt cyklisterne i PACT til selv at gennemføre spinning.

• Mallorca 21-28. april:
Der er fuldt hold, i alt 38-40 deltagere, inkl. 8 fra Norge og selvbetalere.
Der er event for Mallorca-holdet onsdag den 8.2.17 hos Søren i hans cykelbutik i Haslev.

• Mod Nye Ressourcer 5-12. maj 2017
Intet nyt

• Vandretur den 5. marts 2017
Udskydes, der udmeldes en ny dato på Facebook

• Hærvejsløbet den 24. juni
Intet nyt

• Etape København
Intet nyt.

• Ironman 2017
Intet nyt.

• Julefrokost den 2. december 2017
Der er reserveret lokale til julefrokosten 2017. Gert er tovholder.

3. Andre emner
• Fleecetæpper til yoga
PACT køber ikke fleecetæpper, deltagerne må selv medbringe tæpper efter behov, Lone giver besked til Malene.

Samarbejde med DGI
Rikke gennemgik resultaterne af det spørgeskema fra DGI, som bestyrelsen har udfyldt.

På næste bestyrelsesmøde vil Rikke komme med et oplæg til henvendelse til TV Lorry med opfordring om at de laver et indslag om PACT, herunder Mallorca turen 2017

• Sponsorudvalget
Intet nyt da det har været lidt vanskeligt komme i gang med opgaven fordi der er behov for at få fastlagt en generel målsætning for sponsorstrategien for PACT. Emnet tages op på et kommende bestyrelsesmøde. Kim og Paul skriver et kort oplæg.

• PACT tøj
Rikke og Svend har forhørt sig hos en række sports-tøjfirmaer efter en super og en budget linje af sportstøj.
De har fået et par interessante tilbud, som de går videre med. Ideen er at der oprettes en web-shop for PACT-medlemmer, hvor man kan bestille tøj m.v. Rikke og Svend fik mandat på at gå videre med sagen

• Generalforsamling, planlægning
Datoen for PACTs generalforsamling 2017 er fastsat til mandag den 22. maj.
Dato og en første orientering udsendes med PACT nyheds-mail i marts.
Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes efter bestyrelsesmødet i april og lægges på PACT hjemmesiden.

• Muligt samarbejde med Cykling Planet om Spinning Event
PACT vil gerne deltage aktivt i at arrangere og afholde spinning-event, men vil afvente konkrete forslag som PACT kan tage stilling til.

• Promovering af PACT på Facebook
Intet nyt

• Hjemmesiden
Kim har købt domænet pact.dk, som PACT hjemmesiden vil blive lagt ind på.

• Synlighed og rekruttering
Intet nyt

4. Holdtræning
Yoga holdet om fredage er rykket til kl. 17-18
De øvrige hold kører medet fint fremmøde.

5. Medlemskab
Kim sender i marts 2017 en første, høflig påmindelse om betaling af kontingent for 1. halvår af 2017 til de medlemmer, der på det tidspunkt ikke har betalt.

6. Eventuelt
Intet

7. Næste møde
6. marts kl. 18:00
Rikke udsender dagsorden.