06 apr

Referat Bestyrelsesmøde Mandag den 03.04 2017

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Kirsten
Referent: Gert
Øvrige deltagere: Svend, Rikke, Lone, Paul
Afbud: Kim

2. Årshjul

Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter

 • Banecykling event 26. marts
  Banecyklingen var en stor succes for deltagerne som alle syntes det havde været lærerigt og udfordrende. Vi var 16 som alle kom op på banen og kørte runder, både individuelt på tid og i et løb på 10 runder.
 • Mallorca 21-28. april
  Træningen kører fortsætter de næste par lørdage, sidste træning bliver langfredag, den 14. april. Rikke foreslog, at tidspunktet for Mallorca-turen 2018 bliver udmeldt på et tidligt tidspunkt, gerne allerede i sommeren 2017. Turen kunne også være åben for andre aktiviteter end cykling. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde, for at fastlægge tidspunktet for turen i 2018.
 • Vandretur den 30. april
  De første tilmeldinger er begyndt at tikke ind.
  Vi mødes ved Klampenborg station kl. 10, søndag den 30. april. Vandreturen er slået op som ”event” på Facebook. Kirsten er tovholder.
 • Tøserunden den 28. maj, fra Køge, er slået op på Facebook som særskilt event.
 • Hærvejsløbet den 24. juni, Der er tilmeldt 10 PACT’ere.
  Logistikken er på plads: Der er reserveret overnatning i Vejen og trailer tiltransport af cykler til Vejen. Rikke er tovholder
 • Tour de Charlottenlund Intet nyt endnu. Løbet afholdes mandag den 14. august. Svend er tovholder
 • Ironman afholdes den 20. august 2017, Kirsten er tovholder.
 • Spinning Event Efterår 2017: Svend er tovholder og arbejder videre med ideer og planer om spinning event i efteråret/vinteren 2017-18
 • MTB event holdes i september/oktober. Svend er tovholder og går videre med planlægningen.
 • Weekend tur til Comwell sportshotel i Rebild i september 2017. Kirsten er tovholder.  Rikke kontakter hotellet

3. Generalforsamling mandag den 22. maj

Vi begynder med pizza kl. 18.00 og selve generalforsamlingen starter kl. 18.30. Formaliteterne i henhold til vedtægterne er således:

 • Indkaldelse med dagsorden, senest 24. april, på hjemmesiden, Facebook side og med e-mail
 • Forslag fra medlemmerne skal være modtaget den 8. maj 2017.

Dagsorden, forslag til behandling samt regnskab udsendes 15. maj 2017, på hjemmesiden, Facebook side og med e-mail. Kirsten er tovholder

4. Sponsorudvalget

DGI gavefond: Paul har kontaktet DGI angående DGI’s gavefond, som er rettet mod konkrete og på forhånd definerede projekter, eksempelvis bygge- & anlægsprojekter. Ved at donere via DGI og efter deres retningslinjer er støttebeløb fradragsberettigede for sponsorer, firmaer såvel som private.

Som et første forsøg ad denne vej laver PACT en projektbeskrivelse for Mallorcaturen, Rikke er tovholder.

5. Andre emner

 • PACT tøj
  Det er stadig muligt at bestille PACT cykel- og løbetøj, der mangler nogle stykker tøj endnu før ordren bliver sendt til producenten i Italien og vi kan få tøjet retur nogle uger senere.
 • Promovering af PACT på Facebook
  Alle bør invitere deres Facebook venner til at ”like” Foreningen PACT’s side på Facebook. Rikke skriver ”klik-vejledning” som lægges på Facebook
 • Hjemmesiden Intet nyt
 • Synlighed og rekruttering
  Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde

6. Status ved holdtræning

 

Cykling: Fra tirsdag den 11. april går cykling over til sommertræning med ture tirsdag og torsdag aften plus lørdag formiddag. Henrik, Erik og Ella er guider/kaptajner og deler træningen imellem sig.

Styrketræning: Holdene både tirsdag og fredag er godt besøgt

Spinning: Tirsdage og torsdage er velbesøgt. ”Dragebåds-holdet” træner samtidig med spinning om torsdagen og det har hidtil fungerer fint

Yoga: Godt besøgt onsdag og lidt bedre plads om fredagen

Dans: Kører fint

7. Medlemskab

Status opdatering. Intet nyt, da Kim var forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet

8. Eventuelt

Kirsten efterlyste gode ideer til et event for at fejre den pris PACT fik af DGI-København som resultat af at være blevet valgt til ”Årets idrætsforening 2017”.

9. Næste møde

1. maj 2017, kl. 18.00