07 feb

Referat af PACT Bestyrelsesmøde Mandag den 06.02 2017

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Paul
Referent: Gert
Deltagere: Lone, Henrik, Kim, Svend, Rikke
Fravær: Kirsten

2. Årshjul
• Yoga event den 15.01.2017:
Yoga event var en stor succes, tæt på overbooket.

• Event med Wellbike
Gentages ikke for nærværende, da der er tilstrækkelige ressourcer blandt cyklisterne i PACT til selv at gennemføre spinning.

• Mallorca 21-28. april:
Der er fuldt hold, i alt 38-40 deltagere, inkl. 8 fra Norge og selvbetalere.
Der er event for Mallorca-holdet onsdag den 8.2.17 hos Søren i hans cykelbutik i Haslev.

• Mod Nye Ressourcer 5-12. maj 2017
Intet nyt

• Vandretur den 5. marts 2017
Udskydes, der udmeldes en ny dato på Facebook

• Hærvejsløbet den 24. juni
Intet nyt

• Etape København
Intet nyt.

• Ironman 2017
Intet nyt.

• Julefrokost den 2. december 2017
Der er reserveret lokale til julefrokosten 2017. Gert er tovholder.

3. Andre emner
• Fleecetæpper til yoga
PACT køber ikke fleecetæpper, deltagerne må selv medbringe tæpper efter behov, Lone giver besked til Malene.

Samarbejde med DGI
Rikke gennemgik resultaterne af det spørgeskema fra DGI, som bestyrelsen har udfyldt.

På næste bestyrelsesmøde vil Rikke komme med et oplæg til henvendelse til TV Lorry med opfordring om at de laver et indslag om PACT, herunder Mallorca turen 2017

• Sponsorudvalget
Intet nyt da det har været lidt vanskeligt komme i gang med opgaven fordi der er behov for at få fastlagt en generel målsætning for sponsorstrategien for PACT. Emnet tages op på et kommende bestyrelsesmøde. Kim og Paul skriver et kort oplæg.

• PACT tøj
Rikke og Svend har forhørt sig hos en række sports-tøjfirmaer efter en super og en budget linje af sportstøj.
De har fået et par interessante tilbud, som de går videre med. Ideen er at der oprettes en web-shop for PACT-medlemmer, hvor man kan bestille tøj m.v. Rikke og Svend fik mandat på at gå videre med sagen

• Generalforsamling, planlægning
Datoen for PACTs generalforsamling 2017 er fastsat til mandag den 22. maj.
Dato og en første orientering udsendes med PACT nyheds-mail i marts.
Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes efter bestyrelsesmødet i april og lægges på PACT hjemmesiden.

• Muligt samarbejde med Cykling Planet om Spinning Event
PACT vil gerne deltage aktivt i at arrangere og afholde spinning-event, men vil afvente konkrete forslag som PACT kan tage stilling til.

• Promovering af PACT på Facebook
Intet nyt

• Hjemmesiden
Kim har købt domænet pact.dk, som PACT hjemmesiden vil blive lagt ind på.

• Synlighed og rekruttering
Intet nyt

4. Holdtræning
Yoga holdet om fredage er rykket til kl. 17-18
De øvrige hold kører medet fint fremmøde.

5. Medlemskab
Kim sender i marts 2017 en første, høflig påmindelse om betaling af kontingent for 1. halvår af 2017 til de medlemmer, der på det tidspunkt ikke har betalt.

6. Eventuelt
Intet

7. Næste møde
6. marts kl. 18:00
Rikke udsender dagsorden.