27 jun

Referat Bestyrelsesmøde – 6. Juni, 2016

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Henrik
Referent
: Gert
Øvrige Fremmødte
: Kirsten, Rikke, Svend, Lone, Paul
Afbud: Kim

 

Forventninger og prioriteter til det kommende år

Afstem forventninger og prioriteter
Aftale roller og arbejdsdeling i bestyrelsen

Kirsten
Bestyrelsen bør overdrage afgrænsede opgaver til medlemmer

Rikke
Tovholder for Comwell weekend og for Kajak event
Vil gerne arbejde på et samarbejde med Rødovre Fitness Club

Svend
Der skal være kontaktperson fra PACT til alle hold
Tovholder for LFR5/6 og spinning-event

Gert
Synlighed, PACT skal være en forening som personale på kræftafd. kender og henviser til.

Lone
Afventer og vender tilbage på næste bestyrelsesmøde

Paul
Nye medlemmer bør have en kontaktperson fra bestyrelsen når de henvender sig til PACT og ønsker at starte på er af holdene. Denne kan samtidig være tovholder i forhold til instruktør mv.

Henrik
Rekruttering af medlemmer og fundraising

Kim kan komme med bemærkninger

 

Samarbejde med Centre for Kræft og Sundhed (CKS)

Planlægning af mødet den 09.06 (Henrik)

Henrik og Rikke skal til møde med CKS på fredag den 10. juni hvor man skal drøfte mere konkret samarbejde.

Folkeløbet

Opdatering (Kirsten/Rikke)

Rikke har styr på Folkeløbet. PACT deltager med 7 løbere på etapen fra Sorø til Stenlille onsdag den 15. juni. Deltagerne har sat gang i indsamlinger på nettet.

Årshjul

Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter

MTB event:
Henrik
Kajak event: Rikke
Comwell Weekend: Rikke
Ironman: Kirsten
Øresund Rundt: Rikke

– MTB event blev afholdt med succes
– Kajak-event lørdag den 18.06.2016 er overtegnet og Rikke har styr på arrangementet
– Rikke har lavet aftale med Hotel Comwell i Rebild om ophold den 16.-18. 09.2016, p.t. er der 13 tilmeldte, der er plads til flere.
– PACT arbejder på at arrangere sin egen tur til Sverige, muligvis den 3. eller 4. september 2016 i stedet for at deltage i ”Øresund rundt”
– PACT har over 20 deltagere med i 4 IronMan løb,

Synlighed og rekruttering

Status (Henrik)
Hjemmeside (Kim)
Uddeling af opdaterede folder
Udskudt til næste bestyrelsesmøde den 4. juli 2016

Holdtræning

Træner til styrketræning (Paul)
Opdatering af holdtræning på hjemmesiden (Henrik).

Paul har talt med Alexandra, som har flere forslag til instruktører til afløsning nu da hun selv er blevet nødt til at holde op. Paul tager sagen videre.

Medlemskab

Status opdatering (Paul/Kim)

Intet nyt, tages op igen på næste bestyrelsesmøde

Eventuelt

Dokumenter fra banken blev udfyldt af bestyrelsens medlemmer efter forklaring fra Paul.
Paul holder møde med Kim for at fortsætte kasssereroverdragelsen.

Næste møde

04. juli kl. 18:00

På standby

Støtte til foreningsudvikling fra DGI
Rødovre Fitness Club (Rikke)
Forslag fra Dialogmødet på standby – Ridning, Café, LED træning, hormon yoga

Intet nyt, tages op igen på næste bestyrelsesmøde

25 jun

Folkeløbet 2016

13445443_10209921743027289_2497269843149238144_nAlle dage mellem den 10. og den 16. juni kunne du finde – et eller andet sted på de danske landeveje – rød og hvid klædte løbere. Omkring 100 løbere – alle kræftramte eller deres pårørende – deltog i Danmarks længste stafet løb og løb på skift de 615 km fra Skagen til Allinge for at sætte fokus på, at et liv i bevægelse er med til at genvinde styrke, glæde og livskvalitet, når man bliver ramt af kræft.

Folkeløbet var resultat af et unikt samarbejde mellem foreningerne Proof of Life, PACT, LyLe (Patientforening for Lymfekæft og Leukæmi), PROPA (Prostatakræftforeningen), KIU (Patientforening for Kræft i Underlivet), Patientforeningen for Tarmkræft og Patientforening Lungekræft.

Svend og Kirsten klar til start i Skagen

Svend og Kirsten klar til start i Skagen

PACT var med hele vejen! Svend kørt Følgebil #1 som havde til opgave at starte tidligt hver morgen for at markere ruten for løberne. Efter ankomst til dagens mål by havde Svend travlt med at hjælpe til med opsætning, afvikling og nedpakning af etapefesten. Disse fester inkluderede zumba i Aalborg, reggaekoncert i Aarhus og streetfodbold i København!

Kirsten fra PACT var med i Følgebil #2 som kørte fra skiftested til skiftested ca. hver 10. km for at modtage de løbere som kom i mål og sende de nye løbere af sted. Det indebar at få overført depechen, et armbånd designet til formålet af smykkedesigneren Josephine Bjergsøe. Kirstens særlige opgave var at tage sig af Tina Andersen som løb samtlige 615 km.

Udover at støtte Tina og de andre løbere løb Kirsten selv med hver dag og nåede op på 155 km på de 7 dage. På sjette dagen fik hun og Tina selskab af 5 andre PACTere – Rikke, Vibeke, Henrik og Erik x 2 på de ca. 10km fra Sorø til Stenlille.

13413073_597585623752484_6101015959527381158_n

Folkeløbet sluttede med ankomst til Folkemødet i Allinge torsdag den 16. juni, hvor en gruppe æresløbere inklusiv politikere og andre kendte løb med på de sidste 1500 m mod mål under live dækning på TV2 News. Depechen blev her blev overrakt til en person/initiativ der har gjort en forskel inden for kræftområdet. Det blev UCSF som har jo været med til at stifte PACT og stadig støtter os. Blandt andre var Morten med til at modtag prisen! Stor tillykke til dem.

I forbindelse med vores deltagelse i løbet samler PACT ind til vores aktiviteter. Indtil videre er det blevet til Kr. 11.175, men det kunne godt blive meget mere! Støtte meget gerne end af vores indsamlinger – og bed din familie og venner også – på dette link https://folkelobet.proofoflife.dk/en/projects/pact-folkelobet.