23 apr

Generalforsamling – torsdag 22. maj 2014 – kl. 19.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PACT

Torsdag den 22. maj 2014, kl 19.00

”Krop & Kræfts lokaler” i Ryesgade 27, 2200 København N

 

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen v/ Julie – aflæggelse af årsberetning
  3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget til godkendelse
  5. Forslag fra bestyrelsen og foreningens medlemmer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) samt revisor
  7. Eventuelt

 

Såfremt du har forslag til emner, som skal medtages og behandles på generalforsamlingen bedes du snarest og inden den 5. maj indsende dit forslag til bestyrelsen, således at det kan medtages på den endelige dagsorden, som udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Nærværende indkaldelse sendes tillige pr. mail til foreningens medlemmer – her vil regnskabet for 2013 samt bestyrelsens forslag til nye vedtægter være vedhæftet.

På generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe / the / kage

 

På bestyrelsens vegne

Linda Leonhardt