17 aug

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling PACT sept 22

Afsluttende regnskab PACT, 2021 – revideret

TORSDAG d. 1. sept. Kl. 18.15

i USCFs lokaler, Ryesgade 27 i baghuset

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse
  3. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2022 til godkendelse
  4. Eventuelt

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, da regnskabet ikke blev godkendt på den ordinære generalforsamling, da balancen ikke stemte og budgettet ikke kunne godkendes, da det ikke forelå.

Bestyrelsen håber på godt fremmøde, så vi bagefter også kan hygge og høre lidt fra de forskellige aktiviteter.

På bestyrelsens vegne,

Ella, formand