14 mar

Vil du med til Firenze Juli 2018?

I 1996 var Canada værtsnation for den første internationale dragebåds konkurrence uden for Kina. Blandt de 130 hold var et begynderhold bestående af 24 kvinder behandlet for brystkræft. Holdet deltog i et forsøg, hvor de havde trænet sig op til at deltage i konkurrencen. Forsøget var det første studie som udfordrede det eksisterende dogme, som på det tidspunkt bestod af advarsler mod anstrengende gentagne bevægelser med henblik på at beskytte mod udviklingen af brystkræft relateret lymfødem.  Takket være dette første forsøg, er der siden publiceret en række studier som uden undtagelse finder at fysisk træning af overkrop og arme er gavnligt fysisk som psykisk, og ikke øger risikoen for at udvikle brystkræft relateret lymfødem, og i dag anbefales fysisk træning både under og efter endt behandling.

Deltagerne på det første dragebåds hold forsatte træningen efter forsøget var slut og ideen bredte sig og flere dragebåds hold bestående af brystkræftoverlevere opstod.  I dag findes der hold over hele verden og siden 2005 har holdene mødtes til et internationalt stævne hver fjerde år. 

Til juli 2018 skal sådan et stævne afholdes i Firenze, Italien.  I den forbindelse håber vi for første gang at kunne stille op med et hold fra Danmark! 

Vi håber, at du vil være med!

Hvis du tænker at det måske er noget for dig og vil høre mere om deltagelse på dragebåds holdet, så kom med til et informationsmøde torsdag den 14/3 kl 16.30 på Ryesgade 27 (baghuset).

Vi starter op med indendørs træning af kondition og styrke i uge 12. Formentlig kommer træningen til at ligge: Mandag og /eller torsdag fra ca 16- 17.15.

Vi opfordrer til målrettet træning 2-3 gange om ugen, hvoraf den 1. gang er sammen med holdet.

Weekenden den 20. – 21. maj mødes vi til et dragebåds roning kick-off ved Københavns Roklub, hvorfra den udendørs træning vil foregå i sommerhalvåret.

Giv gerne en melding tilbage, hvis du tænker at komme til info møde på kibl30@hotmail.com.

Hvis du vil have mere information om stævnen og historien bag kan nedenstående links med glæde læses:

http://www.florencebcs2018.org/

http://ibcpc.com/History%20of%20BCS%20Dragon%20Boat%20paddling/DrDonMcKenzie.htm

https://www.facebook.com/FlorenceBCSfestival2018/

14 mar

PACT Nyhedsbrev Marts 2017

 

Kære Medlemmer

Foråret står for døren og alle holdaktiviteter er i fuld gang.

Der er allerede afviklet 2 events i starten af 2017:

  1. Spinning med gæstetræner Allan Franck, som forgik i Center for kræft og sundhed. Der var 16 deltagere
  2. 2 timers yoga med Malene som forgik i krop og kræfts lokaler, med 22 deltagere og ønsket om at gentage lignende event.

Kommende events er:

  1. Banecykling Ballerup Super Arena d. 26. marts. Stadig ledige pladser og tilmelding på Facebook eller til Henrik Sidenius.
  2. En gå-tur med din formand for PACT, Kirsten d. 30.april. Tilmelding på Facebook eller til Kirsten.
  3. Tøserunden d. 27. maj, du tilmelder dig selv og tovholder er Ella Pedersen.
  4. Hærvejsløbet d. 24. juni, du tilmelder dig selv på enten hold: PACT (160 km) eller PACT2 (270 km) tovholder er Henrik Sidenus og Rikke Sonne.
  5. Ironman Copenhagen løber af stablen d. 20.august og der er givet tilsagn om 2 stafet-hold til PACT, så er du interesseret i svømme-, cykel- eller løbe-delen af ironman, så lad os høre fra dig. Der vil også være mulighed for at tilmelde sig mini-triatlon 4-18-4 som tidligere år. Ligeledes vil der være brug for frivillige til indregistrering, men mere information vil komme senere på året.

Så har vi fået en henvendelse fra fysioterapeut Kira Blomquist, som er tilknyttet UCSF i Ryesgade. Hun vil gerne prøve at samle et hold kvinder der skal deltage i et dragebåds-stævne i Firenze 2018. Hvis man kunne være interesseret, så mød op til informationsmøde d. 14/3 kl. 16.30 i Krop og Kræfts lokaler. Læs mere om hvordan man tilmelder sig informationsmødet og hvad det drejer sig om, på vores hjemmeside pact.dk

PACT bestyrelse har sendt en indstilling og er nomineret til ”Året forening” i DGI Storkøbenhavn. Der er 3 nominerede foreninger og vinderen bliver offentliggjort d. 29. marts på Generalforsamlingen i DGI. Har du lyst til at deltage, kan du tilmelde dig her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/ordinaer-generalfosamling , der er flere fra bestyrelsen der deltager.

HUSK at vi selv har generalforsamling d. 22. maj kl. 18. Sæt kryds i kalenderen og hold øje med indkaldelse i din mailboks.

God træning

Bestyrelsen

06 mar

Referat fra Bestyrelsesmøde 6. Marts, 2017

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Paul
Referent: Gert
Deltagere: Lone, Svend, Henrik, Rikke
Fraværende: Kirsten, Kim

2. Årshjul
Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter
• Mallorca 21-28. april:
Morten Quist har udsendt en plan for træningen frem til Mallorca turen og oprettet en gruppe på Facebook

• Vandretur den 30. april
Vandreturen er flyttet og afholdes den 30. april, Kim har oprettet vandreturen som en begivenhed på Facebook.
• Hærvejsløbet den 24. juni
Deltagerne har fået styr på turen og aftalt transport til starten i Flensborg og Vejen og retur fra Viborg til København.

• Tour de Charlottenlund
Arrangement af La Flamme Rouge cykelløb i forbindelse med ”Tour de Charlottenlund” er sat i gang af Ralf Ritter
• Spinning Event i efteråret 2017
Sven fik mandat til at planlægge et spinning event i efteråret 2017, evt. i samarbejde med La Flamme Rouge

3. Andre emner
• Nyhedsbrev bliver udsendt i marts og vil indeholde disse punkter:
Afholdte arrangementer:
o Spinning event med gæstetræner
o Yoga event
Kommende arrangementer:
o Banecykling den 26. marts
o Travetur den 30. april
o Tøserunden den 28. maj
o Hærvejsløbet, 24. juni
o Ironman i august: PACT kan deltage med 2 stafethold og et eller flere 4-18-4 hold, der er mulighed for at melde sig som deltager
o Dragebåds hold: sommeren 2018 i Firenze, se nærmere under næste punkt i referatet
Generalforsamlingen er en 22. maj

• Henvendelse fra Kira Bloomquist
Kira Bloomquist, fysioterapeut i Krop & Kræft har planer om at arrangere et hold af brystkræftramte kvinder til at sejle med i konkurrence i dragebåd i sommeren 2018 i Firenze.
Der er informationsmøde den 14. marts i Krop & Kræft lokaler i Ryesgade kl. 16.30

• Sponsorudvalget
Paul har skrevet et oplæg om sponsormulighederne for PACT
Der skal i første omgang fastlægges nogle retningslinjer for hvordan PACT skal forholde sig til sponsorstøtte til arrangementer, klubtøj m.v.
Emnet tages op til mere grundig behandling som særligt punkt på et af de næste bestyrelsesmøder.
Paul undersøger forholdene omkring DGI’s gavefond nærmere.

• PACT tøj
Intet nyt. Svend går videre med sagen.

• Fremtidige events
Mountainbike event i september kunne være en mulighed, Svend er tovholder.
PACT i Rebild, i slutningen af september, Rikke er tovholder

• Promovering af PACT på Facebook
Intet nyt

• Hjemmesiden
Der bliver taget billeder og video på Mallorca turen for at få startet opbygningen af et billedarkiv bl.a. til brug på PACT’s hjemmeside, ellers Intet nyt.

• Synlighed og rekruttering
Der er ikke kommet reaktion på Rikkes henvendelse til TV Lorry.

4. Holdtræning
Dans: Køre fint
Styrketræning: Kører stabilt, både tirsdag og fredag
Spinning: Pænt fremmøde både og tirsdag og torsdag
Yoga: 9-10 deltagere både onsdag og fredag
Det aftales på hvert af holdene hvornår og hvor længe der holdes sommerferie.

5. Medlemskab
Vi er nu 241 medlemmer i PACT, inkl. familiemedlemmer

6. Eventuelt
Intet.

7. Næste møde
3. april kl. 18:00