19 maj

Referat – Bestyrelsesmøde – 2. Maj 2016

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Kirsten
Referat: Gert
Deltagere: Erik, Henrik, Rikke
Afbud Paul, Pia

 

Godkendelse af referat fra mødet den 4. april 2016

Referat fra mødet den 04. april 2016 som Gert sendte ud.

 

Planlægning Generalforsamling den 9. maj 2016

– Budget: Revideret, bliver fremlagt på generalforsamlingen
– Udkast til Bestyrelsens beretning blev justeret på enkelte punkter
– Forplejning: Rikke er tovholder
– Dirigent: Ella har sagt ja

 

Samarbejde med Center for Kræft og Sundhed (CKS)

CKS vil gerne deltage i styrketræning hver 6. uge

 

Folkeløbet

Det er besluttet at PACT anmeldes som berettiget til indsamling i forbindelse med Folkeløbet. Kirsten har møde med Folkeløbet den 11. maj, 2016

 

Årshjul, gennemgang af og opfølgning på aktiviteter MTB event

– Henrik har annonceret mulig dato Rold Skov, Cromwell Hotel, Støvring: week-end tur for alle i PACT, medio sep.
– Rikke har fået et godt tilbud og der lægges opslag på Facebook for at afklare interessen hurtigst muligt, Rikke er tovholder.

 

Opfølgning på andre emner fra sidste møde

Kim Kahler har opdateret PACT hjemmesiden

 

Synlighed og rekruttering

Behandlingen er udskudt til efter generalforsamlingen

 

Holdtræning Cykeltræning

– Ella vil starte træning onsdag aften
– Henrik påtænker at invitere til ture tirsdag og torsdag
– Lørdagstræning er startet op efter vinteren og organiseres via Facebook-siden PACT cykelvenner

 

Medlemskab

Intet

 

Eventuelt

Intet

 

Næste møde

Fastlægges efter generalforsamlingen Mandag den 06. juni.2016 blev foreslået som mulig dato

01 maj

Cykeltræning med gæstetræner Allan Franck – Onsdag d. 11. maj.

Dato: 11 Maj, 2016
Tid: 17:00
Sted: Mosehuset, Mosevej 31B, 2860 Søborg
Pris: Gratis for PACT medlemmer

main-qimg-dde0f1beec701fca17fac97b5d98b1eb

Beskrivelse: Det er vigtigt at blive fortrolig og stabil på cyklerne, så det at køre på hold bliver naturligt uden at man kommer galt afsted. Vi kører til flyvestation Værløse hvor vi laver små lege.

Dem som kommer sidst vinder: På en strækning af ca. 50-100 meter gælder det om at komme sidst i mål. Cykel skal være i bevægelse, det skaber god balance og fortrolighed med cykelen.

Hvordan og hvornår bremser vi? Rytterne kører hen mod givent mål hvor de først bremser med bagbremse og næste gang med forbremse. Herefter information om at bremse 60-40 med begge bremser. Det skaber viden om at man ikke kun skal bremse på baghjul; men faktisk bruge forbremser mest for ikke at skride ud og det skaber god balance ved hård opbremsning og fortrolighed med cykelen.

Når vi køre tæt i gruppen – om at tage vindmodstand: Øvelse hvor vi skal blive fortrolig med at ligge skulder ved skulder i en stabil kæde. Vi mindsker afstanden til den anden rytter stille og roligt, når vi stoler på hinanden.

Taler om tegn og fakter og om hvem siger hvad hvornår: F.eks. brems. Betyder det at, klods bremsen?

Det bliver en hyggelig dag med godt vejr og tidsforbrug bestemmer I.